Hình ảnh nông nghiệp: Lá trà xanh/ Tea leaf (L)

Lá trà xanh/ Tea leaf (L)


Lá trà xanh/ Tea leaf
Định dạng: JPEG
Kích thước: 1366 x 768
Size: 224 KB
Nguồn: Internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai