Hình ảnh nông nghiệp: Rice/ Hạt gạo (L)

Rice/ Hạt gạo (L)


Gạo basmati/ Basmati rice

Định dạng: JPEG

Kích thước: 2592 x 1944

Size: 833 KB

Nguồn: Internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai