Hình ảnh nông nghiệp: Hạt đậu tương/ Đậu nành (Soybean) (M)

Hạt đậu tương/ Đậu nành (Soybean) (M)


Hạt đậu tương/ đậu nành (Soybean)
Định dạng: JPEG
Kích thước: 845 x 568
Size: 137 KB
Nguồn: morningagclips
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai