Hình ảnh nông nghiệp: Lá trà xanh/ Tea Leaf (L)

Lá trà xanh/ Tea Leaf (L)


Lá trà xanh/ Tea Leaf
Định dạng: JPEG
Kích thước: 3648 x 2736
Size: 2,14 MB
Nguồn: Internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai