Hình ảnh nông nghiệp: Thanh long ruột đỏ (L)

Thanh long ruột đỏ (L)


Trái thanh long ruột đỏ
Định dạng: PNG
Kích thước: 1024 x 768
Size: 835 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai