Hình ảnh nông nghiệp: Trái kiwi (L)

Trái kiwi (L)


Trái Kiwi
Định dạng: JPEG
Kích thước: 2560 x 1920
Size: 972 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai