Hình ảnh nông nghiệp: Trái thanh long/ Dragon Fruit (L)

Trái thanh long/ Dragon Fruit (L)


Trái thanh long/ Dragon Fruit
Định dạng: JPEG
Kích thước: 2074 x 1382
Size: 447 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai