Hình ảnh nông nghiệp: Đậu tương/ đậu nành bị bệnh (L)

Đậu tương/ đậu nành bị bệnh (L)


Đậu tương/ đậu nành bị bệnh
Định dạng: JPEG
Kích thước: 1024 x 768
Size: 255 KB
Nguồn: Field Crop News
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai