Hình ảnh nông nghiệp: Thu hoạch đậu tương/ đậu nành (L)

Thu hoạch đậu tương/ đậu nành (L)


Thu hoạch đậu tương/ đậu nành
Định dạng: JPEG
Kích thước: 1800 x 1200
Size: 2,37 MB
Nguồn: shawnharper
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai