Hình ảnh nông nghiệp: Cà phê (Coffee) (L)

Cà phê (Coffee) (L)


Hạt (nhân) cà phê / Green coffee beans

Định dạng: JPEG

Kích thước: 3888 x 2592

Size: 2,78 MB

Nguồn: Internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai