Hình ảnh nông nghiệp: Mủ cao su/ Rubber (M)

Mủ cao su/ Rubber (M)


Mủ cao su/ Rubber natural 
Định dạng: JPEG
Kích thước: 930 x 620
Size: 96,7 KB
Nguồn: Internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai