Hình ảnh nông nghiệp: Gạo/ Rice (M)

Gạo/ Rice (M)


Gạo hạt ngắn
Định dạng: JPEG
Kích thước: 800 x 623
Size: 104 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai