Hình ảnh nông nghiệp: Gạo/ Rice (M)

Gạo/ Rice (M)


Gạo Ấn Độ/ Indian rice
Định dạng: JPEG
Kích thước: 800 x 600
Size: 73 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai