Hình ảnh nông nghiệp: Hạt bắp/ Corn (L)

Hạt bắp/ Corn (L)


Hạt ngô/ bắp (Corn)
Định dạng: JPEG
Kích thước: 4896 x 3264
Size: 16,2 MB
Nguồn: The Christian Science Monitor
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai