Hình ảnh nông nghiệp: Hạt bắp/ Corn (L)

Hạt bắp/ Corn (L)


Hạt ngô/ bắp (Corn)
Định dạng: JPEG
Kích thước: 1024 x 682
Size: 172 KB
Nguồn: summerlinfeed
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai