Hình ảnh nông nghiệp: Hạt cà phê/ Coffee beans (L)

Hạt cà phê/ Coffee beans (L)

Hạt cà phê/ Coffee beans
Định dạng: JPEG
Kích thước: 1310 x 863
Size: 271 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai