Hình ảnh nông nghiệp: Hạt cà phê/ Coffee beans (L)

Hạt cà phê/ Coffee beans (L)


Hạt cà phê/ Coffee beans
Định dạng: JPEG
Kích thước: 2048 x 1536
Size: 662 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai