Hình ảnh nông nghiệp: Hạt ngô/ bắp (Corn) (S)

Hạt ngô/ bắp (Corn) (S)


Hạt ngô/ bắp (Corn)
Định dạng: JPEG
Kích thước: 460 x 276
Size: 36,9 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai