Hình ảnh nông nghiệp: Trái cà phê Arabica/ Arabica Coffee beans (L)

Trái cà phê Arabica/ Arabica Coffee beans (L)


Trái cà phê Arabica/ Arabica Coffee beans
Định dạng: JPEG
Kích thước: 2048 x 1536
Size: 1,44 MB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai