Hình ảnh nông nghiệp: Ngô/ bắp (M)

Ngô/ bắp (M)


Ngô/ bắp
Định dạng: JPEG
Kích thước: 660 x 442
Size: 137 KB
Nguồn: Báo Lao Động
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai