Hình ảnh nông nghiệp: Trái đậu tương/ đậu nành (L)

Trái đậu tương/ đậu nành (L)


Trái đậu tương/ đậu nành
Định dạng: JPEG
Kích thước: 1600 x 1200
Size: 190 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai