Hình ảnh nông nghiệp: Trái đậu tương/ đậu nành (L)

Trái đậu tương/ đậu nành (L)


Trái đậu tương/ đậu nành
Định dạng: JPEG
Kích thước: 940 x 686
Size: 238 KB
Nguồn: missouri
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai