Hình ảnh nông nghiệp: Trái đậu tương/ đậu nành (L)

Trái đậu tương/ đậu nành (L)


Trái đậu tương/ đậu nành
Định dạng: JPEG
Kích thước: 1722 x 1292
Size: 1,95 MB
Nguồn: H. Zell
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai