Hình ảnh nông nghiệp: Vải thiều Lục Ngạn (M)

Vải thiều Lục Ngạn (M)


Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang)
Định dạng: JPEG
Kích thước: 660 x 377
Size: 97,3 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai