Hình ảnh nông nghiệp: Vải thiều Lục Ngạn (L)

Vải thiều Lục Ngạn (L)


Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang)
Định dạng: JPEG
Kích thước: 1280 x 960
Size: 585 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai