Hình ảnh nông nghiệp: Vải thiều Lục Ngạn (L)

Vải thiều Lục Ngạn (L)


Vải thiều Lục Ngạn
Định dạng: JPEG
Kích thước: 1600 x 1200
Size: 425 KB
Nguồn: Sangbacgiang
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai