Hình ảnh nông nghiệp: Vải thiều Thanh Hà (L)

Vải thiều Thanh Hà (L)


Vải thiều Thanh Hà (Hải Dương)
Định dạng: JPEG
Kích thước: 3200 x 1800
Size: 438 KB
Nguồn: internet
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai