Hình ảnh nông nghiệp: Kho gạo Philippines (M)

Kho gạo Philippines (M)


Kho gạo Philippines
Định dạng: JPEG
Kích thước: 959 x 662
Size: 730 KB
Nguồn: Romeo Ranoco/Reuters
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai