Hình ảnh nông nghiệp: Vườn vải thiều (L)

Vườn vải thiều (L)


Vườn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương)
Định dạng: JPEG
Kích thước: 3648 x 2432
Size: 3,6 MB
Nguồn: Cục thống kê Hải Dương
Copyright © Hình ảnh nông nghiệp Urang-kurai